A MAROM Klub Egyesület egyetemisták kezdeményezésére alakult 2002-ben a zsidó kultúra újraértelmezése és újjáépítése céljából. A MAROM legfőbb célja, hogy a zsidó művészetet, történelmet és a vallási hagyományokat összekösse és a kortárs kultúra kontextusában értelmezze. Az elmúlt 14 év alatt a MAROM az élményalapú zsidó informális oktatás területén számos egyedi és előremutató projektet valósított meg. Több ezer olyan zsidó fiatalt szólított meg és vont be programjaiba, akik közül a legtöbben azelőtt egyáltalán nem kapcsolódtak a zsidó közösséghez. A MAROM Klub Egyesület programjai nyitottak minden érdeklődő számára – származástól és öndefiníciótól függetlenül. A MAROM önkéntesekkel dolgozik (kb. 50 fő), akik olyan programokat valósítanak meg, amelyek több ezer fiatal számára teszik elérhetővé az “új zsidó kultúrát” Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

Mi a MAROM?

Az egyesület tagja a MAROM Olami világszervezetnek (http://marom.masortiolami.org/), amely a maszorti vallási irányzat ifjúsági és kulturális tagozata. A MAROM név betűszó, amely a héber “Merkaz Ruchani V’Masorti” szavak rövidítése, azaz “Spirituális és Hagyományőrző Központ”. A maszorti irányzat az egész világon elterjedt zsidó vallási mozgalom, ami szerint a társadalomtörténeti változások miatt a hagyományok modernizálása szükséges. A maszorti mozgalom így többek között kiáll a férfiak és nők egyenjogúságáért és a homoszexualitás elfogadásáért a zsidó társadalmon belül.

A MAROM Egyesület fő tevékenysége

Az elmúlt 14 év alatt a MAROM több száz kisebb-nagyobb eseményt szervezett, projektet indított el és részt vett más szervezetek programjaiban. A MAROM 2012-2016 között a Sirály foglalt ház falai között szervezett programokat, 2014 őszétől pedig az Auróra Kulturális Központban lelte meg új otthonát. A MAROM 2006 óta szervezi meg nyári Bánkitó fesztivált, amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Szintén 2006-ban indult a MAROM Negyed6negyed7 fesztiválja Hanuka és Pészach ideje alatt, amely 2014-től Negyed7Negyed8 néven fut tovább, bevonva a MAROM új közösségi terének környezetét, a nyolcadik kerületet, és ezzel együtt még több szociális projektet is. A projekt célja, hogy a zsidó kultúrát a helytörténeten keresztül mutassa meg és értelmezze újra.

A MAROM többi projektjéről (Időutazó, Éjjel-nappal hétker, Volunticipate, Hét a hétben, Social Action Exchange, Silent Heroes, stb.) a Projektek menüpont alatt olvashatsz!

MAROM értékek és módszerek

A társadalmi igazságosság és a zsidóság

A társadalmi igazságosság a maszorti mozgalomban a több ezer éves zsidó hagyomány részeként kiemelt érték. A MAROM egyike azon kevés magyar zsidó szervezetnek, amely identitását 2006 óta egyre egyértelműbben a társadalmi igazságosság kérdésére alapozza. A MAROM önkéntesei szerint a “tikkun olam” a magyar zsidó identitás alapja lehet (és a magyar zsidóság tagjai jelentős részének már az is).  A posztszocialista Magyarországon működő zsidó szervezetként a MAROM azt is állítja, hogy zsidó pozícióból érvényesen hozzá lehet szólni a magyarországi társadalmi vitákhoz, sőt társadalmi mozgalmakat és beavatkozásokat lehet kezdeményezni.

A társadalmi igazságosság alatt nem kizárólag, sőt nem elsősorban a zsidó közösségen belül, a közösségért végzett segítő munkát, szociális tevékenységet értjük. Kifejezetten a magyar társadalmi környezet legsúlyosabb problémáihoz való hozzászólás a cél –  egy felvállalt zsidó pozícióból. Ez a gyakorlat különbözik a mainstream magyar gyakorlattól, amely szerint “zsidóként a zsidó közösség ügyeiben, a közösséget érintő kérdésekben nyilvánítunk csak véleményt a nyilvánosság előtt”, valamint attól, hogy a zsidó származású szociológusok, politikusok, különböző területen tevékenykedő civil aktivisták, újságírók, véleményformáló értelmiségiek (arányaiban sokan) nem zsidó pozícióból szólalnak meg, sőt hagyományosan nem problematizálják, hogy zsidó származásuknak mi köze a társadalmi érzékenységükhöz, elkötelezettségükhöz, tevékenységükhöz.

A MAROM az alábbi társadalmi ügyekért áll ki aktívan

– a diszkrimináció bármilyen formája elleni fellépés
(antiszemitizmus, rasszizmus, cigányellenesség, homofóbia, stb.)
– a kisebbségi tapasztalatok bemutatása, érvényesítése
– hátrányos helyzetű csoportok jogfosztása
– emlékezetpolitikai viták
– a civil társadalom és a demokratikus elvek erősítése

Ezeken a területen a MAROM különböző projekteket valósít meg

– fesztiválok szervezése
– közösségi tér működtetése
– oktatási és művészeti projektek
– nemzetközi diákcsere programok
– e-learning tananyagfejlesztés
– társadalmi vitákon, demonstrációkon és akciókon való részvétel

Ezek a programok mind a fent felsorolt ügyekre koncentrálnak, de méretükben és módszerükben eltérnek egymástól. Általánosságban ugyanakkor elmondhatjuk, hogy minden programra igaz, hogy

– közösségi művészeti módszert alkalmaz
– mindig van egy zsidó közösségépítési aspektusa
– (részvételi) kutatásra épül
– összekapcsolódik a többi projekttel

***********************

Csatlakozz hozzánk! Keress minket Facebook-on vagy email-ben az info@marom.hu-n!